Avenoiteira cincenta

Caprimulgus

A avenoiteira cincenta ou denoiteira cincenta, Caprimulgus europaeus L., é unha especie de ave pertencente á familia dos caprimúlxidos (Caprimulgidae), que se distribúe polas zonas amornadas de bosque, matogueira e pasteiro de Europa e Asia. Non está ameazada a nivel global, e a súa poboación estímase entre 930.000 e 2.100.000 de exemplares.

É unha ave de hábitos crepusculares e nocturnos, que se alimenta de insectos, especialmente de bolboretas nocturnas e outros insectos voadores grandes.

En Galicia, a onde chega a finais de abril e parte en setembro, non é escasa, aniñando desde o nivel do mar até os 2.000 metros de altitude.

http://www.montedematama.org/node/81
Otras imaxes: 
Nome cientifico - Especifico: 
Europaeus