Ave

Papamoscas cincento

O papamoscas cincento (Muscicapa striata). De pequeno tamaño, ten unha lonxitude de 13,5 a 15 Cm.
O papamoscas busca zonas de arboredos onde as árbores preséntense pouco densas e con espazos entre as súas polas. Tamén en zonas urbanas, campo aberto, hortos, cultivos, xardíns,

Avenoiteira cincenta

A avenoiteira cincenta ou denoiteira cincenta, Caprimulgus europaeus L., é unha especie de ave pertencente á familia dos caprimúlxidos (Caprimulgidae), que se distribúe polas zonas amornadas de bosque, matogueira e pasteiro de Europa e Asia. Non está ameazada a nivel global, e a súa poboación estímase entre 930.000 e 2.100.000 de exemplares.

É unha ave de hábitos crepusculares e nocturnos, que se alimenta de insectos, especialmente de bolboretas nocturnas e outros insectos voadores grandes.

Moucho de orellas

O moucho de orellas é unha ave nocturna, moi pequena, de escasamente o tamaño dun merlo.
Miden entre 19 e 21 Cm de lonxitude e teñen unha envergadura de alas de entre 47 e 54 Cm,
A súa voz é moi característica e un berro case sempre monosilábico, algo nasal e non moi alto, que repiten, as veces durante horas, con intervalos de entre 2 a 3,5 segundos. O feito de xiraren a cabeza mentres emiten a súa voz fai que non sexa doado localizar a súa posición acusticamente. Comezan a actividade sonora pouco despois de pórse o sol e acábana ó amencer

Avelaiona

Ten unha lonxitude corporal duns 38 Cm. e un peso de entre 400 e 630 gramos, sendo as femias máis pesadas cós machos. As alas, que teñen unha envergadura de entre 92 à 95 Cm, son relativamente máis curtas cás doutros bufos, anchas e arredondadas. O seu voo e potente e ondeante, cun bater de alas regular que alterna ás veces con pláneos curtos.
A chamada máis característica da avelaiona e emitida polos machos durante a época reprodutora e unha longa queixume, que é respondida por un berro áspero da femia.

Rabirrubio tizón

O Rabirrubio tizón mide uns 13-14,5 Cm de lonxitude e pesa entre 14 e 20 gramos. Na primavera o macho ten a plumaxe gris-negra na cabeza o lombo e a barriga, unha mancha branca nas alas e unha cola rechamante de cor vermella alaranxada. As femias e os exemplares inmaturos son de cor castaña agrisada coa cola castaña mate. Teñen o peteiro apuntado e negro. As patas son tamén negras.

Xirín común

O xirín común, chamado xirín ou nabiñeiro é unha especie de ave paseriforme da familia dos frinxílidos , que se distribúe por boa parte de Europa, norte de África e oeste de Asia. Non está ameazada e a súa poboación europea cífrase entre 8,3 e 20 millóns de parellas reprodutoras, o que equivalería a entre 24,9 e 60 millóns de individuos.
É o máis pequeno dos frinxílidos, mide uns 11-12 Cm. É un parente próximo ao canario. O manto e a cabeza son de cores parduzcas mentres que o ventre é dunha forte cor amarela, en especial no macho (a especie presenta dimorfismo sexual).

Xílgaro

O xílgaro Amosan dimorfismo sexual: a máscara facial vermella do macho é máis grande e máis escura cá da femia, acadando ás veces o canto traseiro dos ollos, mentres que a desta non pasa da metade dos mesmos.
Poden vivir ata uns 12 anos, cun máximo de 14.
A área de distribución do xílgaro vai do oeste de Europa á Siberia central, o norte de África e o leste e centro de Asia. É un migrador parcial: os exemplares das zonas máis frías emigran no inverno cara á areas máis cálidas, mentres que os que habitan zonas de clima temperado son sedentarios.

Pimpín común

O pimpín común (Fringilla coelebs), é un paxaro pequeno da familia Fringillidae.
Miden de 14 a18 Cm. e pesan uns 20 gramos. Áchanse en Europa, norte de África e leste de Asia. Tamén en Madeira. Viven en bosques, parques, xardíns e terras de cultivo ata os 1.500 metros de altitude.
Conduta.
Non é unha ave migratoria nas zonas temperadas da súa distribución, pero deixa as máis frías no inverno
Comen principalmente sementes, aínda que as crías son alimentadas con abundancia de insectos e larvas. Os adultos inclúen tamén na alimentación artrópodos e bagas.

Bubela

A bubela (Upupa epops), único representante da familia Upupidae, é unha ave co corpo do tamaño aproximado do dun merlo. Miden de media 28 Cm entre a punta do bico, longo e curvo. A crista da cabeza, que poden abrir pero adoitan levar recollida, mide uns 6 Cm e está formada por plumas coas puntas brancas e negras. A cola é negra, cunha banda branca ancha no último terzo, e un debuxo branco na raíz. O resto do corpo é ocre rosado ferruxento.

Páxinas